Teatteritaiteen perusopetus


>TEATTERILUKKARIT<

Loimaan työväenopiston alainen teatteritaiteen perusopetus perustuu valtakunnalliseen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan ja koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta (yht. 500 opetustuntia), jotka etenevät teatteritaiteen perusteista (1-6) työpajaopintoihin (7-10).

A-opetus alkaa 7-9 vuoden ikäisenä ja B-opetus 10-12-vuotiaana. Päättötodistuksen saa suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Opetusta annetaan Loimaan teatterilla. Teatteri-ilmaisu tarjoaa tilaisuuksia heittäytyä erilaisiin rooleihin luovasti leikkien, ryhmään kuuluen, onnistumisesta iloiten. Tavoitteena on tutustua teatteritaiteen eri osa-alueisiin sekä taiteellisiin prosesseihin pitkäjänteisen, kokemuksellisen työskentelyn kautta.

* * *

Teatterilla toimii lisäksi NUORTEN TEATTERIRYHMÄ, joka tällä hetkellä toimii yhdessä teatteritaiteen perusopetuksen kanssa.
Se on tarkoitettu 13-20-vuotiaille nuorille.
Tiedustelut: 0500 726 573 / Sari. Aiemmin mukanaolleille tulee tiedote ryhmän alkamisesta elokuussa.

* * *

Lisäksi AVI:n tuella toteutettu PUVUSTUSKERHO alkaa jälleen tistaina 12.9. kello 17:00-18:30
Ilmoittautuminen: Hanna-maria 044 5511 775 tai hannamariasuonp@gmail.com
lue lisää

* * *
Teatteritaiteen perusopetuksen ryhmät 09/2017 – 05/2018

ALKAVAT RYHMÄT:

110201 Teatteritaiteen perusopetus A1 (2017) – Ensiaskeleet (7–9-vuotiaat)

Loimaan teatteri, Juvantie 11
ma 17.15–18.00
11.9.2017–11.12.2017, 13 oppituntia
8.1.2018–21.5.2018, 17 oppituntia
Merikerttu Mutala
Kurssimaksu 45,00 €

Teatteritaiteen perusopetus sisältää yhteensä 500 oppituntia. Oppilas saa
päättötodistuksen suoritettuaan kymmenen opintokokonaisuutta. Opetus
etenee tasolta toiselle, ja opinnot suoritetaan noin 6–8 vuodessa. Kurssilla
opiskellaan teatteri-ilmaisun perusteita erilasten harjoitteiden sekä satujen
ja tarinoiden kautta.

* * *

JATKAVAT RYHMÄT:

110202 Teatteritaiteen perusopetus A1 (2015) – Näyttämöllä

Loimaan teatteri, Juvantie 11
ti 17.00–18.30
12.9.2017–19.12.2017, 36 oppituntia
9.1.2018–24.4.2018, 34 oppituntia
Sari Äikää-Torkkeli
Kurssimaksu 75,00 €

Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusopetuksen syksyllä 2015 aloittaneille.
Oppilaiden tulee ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy uudelleen.
Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen oppilaiden huoltajille elokuussa.

* * *
110203 Teatteritaiteen perusopetus A1 (2013) –  Tekstin lähteillä

Loimaan teatteri, Juvantie 11
ma 18.00–19.30
11.9.2017–11.12.2017, 30 oppituntia
8.1.2018–21.5.2018, 60 oppituntia
Merikerttu Mutala
Kurssimaksu 100,00 €

Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusopetuksen syksyllä 2013
aloittaneille oppilaille. Oppilaiden tulee ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy
uudelleen. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen oppilaiden huoltajille
elokuussa.

*  * *

Teatteritaiteen perusopetus B1-B2 (2013) / TYÖPAJAOPINTOJA
(1-2 x 45 h oppilan valinnoista riippuen)

Loimaan teatteri, Juvantie 11
Kurssimaksu  100 €

Ryhmä on tarkoitettu teatteritaiteen perusopinnot syksyllä 2013 aloittaneille oppilaille. Oppilaiden tulee ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy uudelleen. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen oppilaiden huoltajille elokuussa. Aikataulut Teatterilukkarissa. B9&10 Klassikko sekä B NN Carmina.

Tiedustelut: 0500 726 573 / Sari Äikää-Torkkeli

Opetussuunnitelma

UUDET OPINTORYHMÄT ALKAVAT JOKA TOINEN VUOSI