Monikulttuuriset taideprojektit

MONIKULTTUURINEN TEATTERIPROJEKTI

Taiteen edistämiskeskuksen (TAIKE) tukema hanke toi yhteen kantaloimaalaisia ja pakolaistaustaisia, uusia loimaalaisia nuoria. Hanke toteutui keväästä 2017 kesään 2018. Yhteistyökumppaneina toimivat Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry ja Loimaan evankelinen kansanopisto LEKO.

Hankkeen ensimmäinen vaihe oli  kolmen päivän pituinen teatterileiri heinäkuussa 2017. Leiri toteutettiin Mustajärven leirikeskuksessa päiväleirinä. Leirin ohjaajina toimivat teatteri-ilmaisun ohjaaja Sari Äikää-Torkkeli ja musiikkiteatterin ammattilainen Merikerttu Mutala. Vierailevana ohjaajana toimi TIO Jenni Korpela. Yleisenä apuhenkilönä toimi Hannele Wilén.

Leirin teemana olivat ryhmäytyminen ja itseilmaisuun rohkaiseminen; olimme kaikki loimaalaisia, jotka eivät vielä tunteneet toisiaan. Osallistujat tapasivat toisensa leirillä ensimmäistä kertaa, ja jännittyneestä alkuasetelmasta päästyämme jää murtui ja yhteinen sävel löytyi teatteri-ilmaisun, pelien ja ryhmäytymisleikkien avulla.

Leirimuotoinen toteutus oli onnistunut ratkaisu pitkäkestoisen, viikoittaisen ryhmän sijaan.  Siksi tapahtumaluonteisella toiminnalla haluttiin myös jatkaa.

Syyslomalla 2017 järjestettiin yhden iltapäivän naamiotyöpaja Loimaan teatterilla. Osallistujat tutustuivat teatteri-ilmaisuun naamioiden tekemisen kautta kuvataiteilija Henri Ahdin ja Sari Äikää-Torkkelin johdolla. Tuotokset jäivät osaksi Loimaan teatterin naamiovalikoimaa.

Joululomalla 2018 syvennyttiin video- ja valokuvamaailmaan kulttuurituottaja Kirsi Leimun ja Merikerttu Mutalan ohjauksella. Osallistujat suunnittelivat, käsikirjoittivat ja kuvasivat lyhyet videot haluamistaan aiheista. He etsivät videoihinsa sopivat kuvauspaikat ja valitsivat rekvisiitat ja puvut itse varastoistamme. Harjoittelimme myös kuvausjärjestyksen laatimista sekä voice-over -nauhoittamista.

Viimeinen osuus hankkeesta toteutettiin jälleen kesäleirinä Mustajärvellä kesäkuussa 2018. 

Edelllisen kesän kokemusten ja palautteen perusteella teimme pieniä muutoksia: kaikki yöpyivät leirimajoituksessa ja pidensimme leiriä päivällä. 
Teemana oli Voimaantuminen. Työskentelymuotoja olivat ryhmäytyminen, liikeilmaisu ja teeman kirjallinen pohtiminen. Tavoitteena oli tällä kertaa myös konkreettinen, avoin loppuesitys. Nuorten ajatuksia voimaantumisesta nauhoitettiin ääniraidalle ja niihin yhdistettiin esityksessä nuorten tuottamaa liikeilmaisua. 

Ohjaajina toimivat teatteri- ja tanssialan taiteilija-tuottaja Sini Lindholm ja Merikerttu Mutala. Leirillä olivat myös mukana sosionomiopiskelija Jari Torkkeli sekä yleisenä apuhenkilönä Hannele Wilén.

Toinen leiri oli osallistujille helpompi, koska useimmat tunsivat viime vuodesta jo toisiaan. Lekolaisten suomen kieli oli myös parantunut, mikä helpotti kommunikointia. Pääsimme teemojen käsittelyssä pidemmälle ja ryhmähenki syveni paremmaksi. Leirin osallistujamäärä kasvoi joka päivä, kun edellisessä LEKO-projektissa mukana olleita maahanmuuttajanuoria tuli mukaan leirille aloituksen jälkeen. Ehkäpä tästä voi päätellä, että kaikki nuoret todella halusivat olla toiminnassa mukana ja kertoivat sen onnistumisesta kavereillekin. Lähes kaikki nuoret toivoivat jatkoa kesäleireille. Muutama uskalsi lähteä kokeilemaan syksyllä myös viikoittaiseen teatteriryhmään osallistumista joko esiintyjänä tai apuohjaajana.


LEKO-projekti kesällä 2016

Taide ja kulttuuri kotouttamisen ja voimavaraisen kohtaamisen välineenä

Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry haki keväällä 2016 Varsinais-Suomen
kulttuurirahastolta apurahaa. Yhdistykselle myönnettiin Lea Koskelo-Lasilan
rahastosta 5000 euron apuraha työpajoihin ja seminaareihin. Kohderyhmäksi
valikoitui Loimaan Evankelisen Kansanopiston eli LEKOn vastaanottokeskuksen
nuoret turvapaikanhakijat ja Loimaan teatterin nuoret.

Projektin tavoitteena oli tutustuttaa paikkakuntalaisia nuoria ja alaikäisiä
turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijoille haluttiin lisäksi antaa mahdollisuus
ilmaista itseään ja käsitellä tunteitaan taiteen eri keinoin.

Teatterista tuli paikka, jossa nuoret turvapaikanhakijat saivat hetken unohtaa
stressaavan elämäntilanteensa, olla vain nuoria ja nauttia taiteen tekemisen
iloista paikallisten nuorten kanssa.
Kävimme myös retkellä Loimaan kesäteatterimaailmassa.


Projektin vetämisestä vastasivat musiikkiteatteriohjaaja Merikerttu Mutala ja
kulttuurituottaja Kirsi Leimu. Vierailevia ohjaajia olivat teatteri-ilmaisun
ohjaaja Jenni Korpela, näyttelijä ja teatteriohjaaja Bakr Hassan (Irak) sekä
tanssinopettaja Katja Autio.Projekti päättyi seminaariin Loimaan teatterilla.

KIITOKSET SARI ÄIKÄÄ-TORKKELILLE JA HANNELE WILÉNILLE!
KIITOKSET OHJAAJILLE!
KIITOKSET KAIKILLE MUKANA OLLEILLE NUORILLE JA VAPAAEHTOISILLE!