Teatteritaiteen perusopetus

Loimaan työväenopiston alainen teatteritaiteen perusopetus perustuu valtakunnalliseen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan ja koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta (yht. 500 opetustuntia), jotka etenevät teatteritaiteen perusteista (1-6) työpajaopintoihin (7-10).

A-opetus alkaa 7-9 vuoden ikäisenä. Päättötodistuksen saa suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Opetusta annetaan Loimaan teatterilla. Teatteri-ilmaisu tarjoaa tilaisuuksia heittäytyä erilaisiin rooleihin luovasti leikkien, ryhmään kuuluen, onnistumisesta iloiten. Tavoitteena on tutustua teatteritaiteen eri osa-alueisiin sekä taiteellisiin prosesseihin pitkäjänteisen, kokemuksellisen työskentelyn kautta.

* * *

AVIn kerhotoimintana järjestetään kaudella 2018-2019
LUIKERO -luovan toiminnan kerho vasta-alkajille (7-10-v.)
TORSTAISIN kello 17-17:45. 

LUIKERO- kerhossa leikitään teatterileikkejä, pelataan, harjoitellaan satujen ja tarinoiden kautta pieniä esityksiä, työstetään erilaisia roolihahmoja, tutustutaan teatterin visuaaliseen maailmaan (puvustus, rekvisiitta, lavastus). Harjoitellaan äänenkäyttöä ja kehonhallintaa myös musiikin, liikkeen ja tanssin keinoin. Katsotaan Loimaan teatterin muiden ryhmien esityksiä.

Aloitus to 13.9. klo 17.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
0500 726 573 / Sari
info@loimaanteatteri.fi

* * *

Teatterilla toimii lisäksi NUORTEN TEATTERIRYHMÄ.
Se on tarkoitettu 13-20-vuotiaille nuorille.
Tiedustelut: 0500 726 573 / Sari. Aiemmin mukanaolleille tulee tiedote ryhmän alkamisesta elokuussa.

* * *
Teatteritaiteen perusopetuksen ryhmät 09/2018 – 05/2019

ALKAVAT RYHMÄT:

UUDET OPINTORYHMÄT ALKAVAT JOKA TOINEN VUOSI
Seuraava vasta-alkajien ryhmä (A1_2019) alkaa syksyllä 2019.

* * *

JATKAVAT RYHMÄT:

Oppilaiden tulee ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy uudelleen.
Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen oppilaiden huoltajille elokuussa.

Teatteritaiteen perusopetus A2 (2017)
ma klo 17.15-18.45 (2h/vko) Merikerttu Mutala
aloitus ma 10.9.

Teatteritaiteen perusopetus A4 (2015)
ti klo 17.15-18.45 (2h/vko) Merikerttu Mutala
aloitus ti 11.9.

Teatteritaiteen perusopetus A6 (2013) 
ma ja ti klo 18.45-20.15 2h (4 h/vko) Merikerttu Mutala
aloitus ma 10.9.

Tiedustelut: 0500 726 573 / Sari Äikää-Torkkeli

Opetussuunnitelma