Teatteritaiteen perusopetus

Loimaan työväenopiston alainen teatteritaiteen perusopetus Loimaan teatterikoulu LoiSTeessa perustuu valtakunnalliseen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan ja koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta (yht. 500 opetustuntia), jotka etenevät teatteritaiteen perusteista (1-6) työpajaopintoihin (7-10).

A-opetus alkaa 7-9 vuoden ikäisenä. Päättötodistuksen saa suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Opetusta annetaan Loimaan teatterilla. Teatteri-ilmaisu tarjoaa tilaisuuksia heittäytyä erilaisiin rooleihin luovasti leikkien, ryhmään kuuluen, onnistumisesta iloiten. Tavoitteena on tutustua teatteritaiteen eri osa-alueisiin sekä taiteellisiin prosesseihin pitkäjänteisen, kokemuksellisen työskentelyn kautta.

* * *

NUORTEN TEATTERIRYHMÄ.
on tarkoitettu 13-19-vuotiaille nuorille. 
Tiedustelut: 0500 726 573 / Sari.
Aiemmin mukana olleille tulee tiedote ryhmän alkamisesta elokuussa.

* * *
Teatteritaiteen perusopetuksen ryhmät 09/2021 – 05/2022

UUDET OPINTORYHMÄT ALKAVAT TÄNÄ SYKSYNÄ (7-9-v.)

Teatteritaiteen perusopetus A1 (2021) – Ensiaskeleet TORSTAI
klo 17.15-18 (75 min/vko) Katriina Reijonen
aloitus to 9.9.

Syksyllä tehdään tutustumis- ja ryhmäytymisharjoitteita, ilmaisu- ja draamaleikkejä jne. Keväällä keskiössä on satujen ja tarinoiden kuunteleminen ja katseleminen, omien tarinoiden tuottaminen sekä tarinan kertominen yhdessä. Toteutetaan pieniä esityksiä ryhmän kesken.

ILMOITTAUTUMINEN: 
https://opistopalvelut.fi/loimaa/courses.php?l=fi#pos-1-12-2

***

Mahdollisia vapaita paikkoja teatteritaiteen jatkavissa ryhmissä voi tiedustella 19.8. alkaen
Sari Äikää-Torkkelilta 0500 726 573 / info@loimaanteatteri.fi

* * *

JATKAVAT RYHMÄT:
Oppilaiden tulee ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy uudelleen.
Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen oppilaiden huoltajille elokuussa.

Teatteritaiteen perusopetus A3 (2019) TIISTAI
klo 17.45-19 (75 min/vko) Sari Äikää-Torkkeli
aloitus ti 7.9.

Teatteritaiteen perusopetus A3 (2019) KESKIVIIKKO
klo 17.45-19 (75 min/vko) Sari Äikää-Torkkeli
aloitus ke 8.9.

Teatteritaiteen perusopetus A5 (2017)
ma klo 17.30-19 (90 min/vko) Merikerttu Mutala
aloitus ma 6.9.

Tiedustelut: 0500 726 573 / Sari Äikää-Torkkeli

OPS_TEATTERITAIDE_Loimaa_2021